jueves, 28 de julio de 2022

Riures contra l'estigma / Risas contra el estigma

(en castellano más a bajo)

Entre un 6 i un 8 % de la població mundial és susceptible de patir un trastorn relacionat amb la salut mental en algun moment de la seva vida. El brot pot manifestar-se de forma espontània o com a conseqüència d’un tràngol viscut. De tràngols, al fràgil continent africà, se’n viuen molts: malalties, morts prematures, sequeres, guerres... mancances de tota mena i precarietats de tot tipus.

La malaltia mental a l’Àfrica, com anys enrere a casa nostra, està fortament estigmatitzada. La impotència de la família per fer front a les reaccions i actituds incomprensibles i potencialment perilloses per la resta de qui pateix una crisi, la desconeixença de la malaltia, la manca d’accés a serveis psiquiàtrics i medicació, obliguen a la família a immobilitzar els malalts encadenant-los a arbres, engrillonar-los; abandonar-los a la seva sort als carrers de ciutats lluny dels seus; o pitjor: abandonats en sectes religioses que sota tractaments de fam i tortures mortifiquen el cos del malalt perquè el diable l’abandoni. A més a més, per vergonya i complexes de culpabilitat de la família, aquestes pràctiques es duen a terme d’amagat de la societat. Per això, qui no viu aquesta realitat de prop, difícilment sap que existeix.

Els estats, com a tals, no tenen una legislació sociosanitària per fer front a la malaltia mental, per tant no existeix oficialment. Fa més de 30 anys que l’Associació Saint Camille de Lellis, nascuda a Bouaké (Costa d’Ivori), treballa per donar suport als malalts sense recursos ingressats a l’hospital d’aquesta ciutat. Allà, poc a poc, descobreixen aquesta crua realitat que viuen els malalts mentals i comencen a crear centres per acollir-los. Així s'inicia una tasca d’alliberament, de trencar cadenes, de recuperar persones que porten desenes d’anys en aquestes condicions.

Una persona refugiada és algú que ha hagut d’abandonar casa seva, amics, familiars, possessions, ofici, història, etc. Com dèiem, les causes que obliguen a refugiar-se son moltes: catàstrofes naturals, pandèmies, guerres, genocidis, etc. La malaltia mental, a l’Àfrica també crea refugiats. Els diferents centres que té l'associació a Benin, Costa d’Ivori, Togo, Burkina Faso i Guinea Conakry, són com “camps de refugiats” per persones que per causa de la malaltia mental han estat marginades, apartades o desposseïdes.

La gent acollida als centres de la St. Camille pateixen no només el trauma de la malaltia en si, que altera la confiança en ells mateixos augmentant la inseguretat personal, sinó que, a més a més, han patit el rebuig dels seus, que els han exclòs, abandonat en el millor dels casos, i engrillonat i torturat, en el pitjor. Aquest cúmul de rebuig viscut pels malalts fa que tinguin l’autoestima per terra, amb un gran sentiment de culpabilitat i una gran desconfiança en ells mateixos. 

Cada centre acull uns 150-200 malalts, homes dones i fills petits de les dones internes. Hi ha un recinte per a les dones i un altre per als homes, però en la majoria d’activitats conviuen tots junts en els espais comuns. Cada centre és com un petit village en règim de comunitat, de gran família. El anomenens els "oasis d'amour". 

Els Centres estan regentats per un equip directiu competent ajudat pels mateixos malalts que són els que duen a terme les labors quotidianes del centre : cuina, neteja, administració de la medicació. Alguns centres tenen forn de pa, hort... per tal d’ocupar als malalts i, a la vegada, contribuir a l’abastiment dels centres.

Una de les premisses és que els pacients acceptin i assumeixin que estan malalts i que es poden curar. En aquests moments la Sint Camille té més de 100.000 pacients entre els interns ( més de 1.000 malalts repartits en els diferents centres) i els que acudeixen a les consultes externes. Nosaltres hem actuat als de Benín i Togo

Cal un tractament mèdic per estabilitzar la malaltia com a tal, però també cal un gran treball de recuperació de dignitat, de l’autoestima, de la confiança en un mateix. És en aquest procés tant imprescindible de represa personal on encaixa el treball que hem fet en aquesta expedició, on hem fet 8 espectacles per a 567 persones.

Quan arrenquem una ganyota de somriure tímid a una persona que porta mesos enfonsada, ja no en la malaltia, sinó en l’abandó, la culpabilitat, la desconfiança en ella mateixa, etc, és un pas endavant cap a la seva represa, perquè segurament feia mesos que no reia. Alguna cosa s’ha mogut dins seu, alguna cosa bona, positiva, esperançadora: recuperar els somriures i les rialles. No és poca cosa. Potser algú podria estudiar-ho i posar-hi noms i dades: què passa al cervell de qui riu per primer cop després de mesos de desesperança?.

Nosaltres podem dir que durant aquesta expedició, quan arribàvem a un centre, els malalts ens saludaven educadament, sí, però amb cares neutres o tristes i gestos mínims i fluixos, amb mirades de reüll, sense desconfiança però sense esperança. Quan marxàvem, després de les activitats, l'espectacle, la música i el menjar, els comiats eren eufòrics, estrets i amb gestos forts i sincers, rialles, agraïments, abraçades sinceres. Molt diferent a l’arribada.

Alguna cosa, gran o petita, ha canviat després del nostre pas. 

La família del Circ Cric


************************************

Entre un 6 y un 8% de la población mundial es susceptible de sufrir un trastorno relacionado con la salud mental en algún momento de su vida. El brote puede manifestarse de forma espontánea o como consecuencia de un trauma vivido. De traumas, en el frágil continente africano, se viven muchos: enfermedades, muertes prematuras, sequías, guerras... carencias de todo tipo y precariedades de todo tipo.

La enfermedad mental en África, como años atrás en nuestro país, está fuertemente estigmatizada. La impotencia de la familia para hacer frente a las reacciones y actitudes incomprensibles y potencialmente peligrosas para el resto de quien sufre una crisis, el desconocimiento de la enfermedad, la falta de acceso a servicios psiquiátricos y medicación, obligan a la familia a inmovilizar a los enfermos encadenándolos a árboles, ponerles grilletes, abandonarlos a su suerte en las calles de ciudades lejos de las suyas, o peor, abandonarlos en sectas religiosas que bajo tratamientos de hambre y torturas mortifican el cuerpo del enfermo para que el diablo lo abandone. Además, por vergüenza y complejos de culpabilidad de la familia, estas prácticas se llevan a cabo a escondidas de la sociedad. Por eso, quien no vive esta realidad de cerca, difícilmente sabe que existe.

Los estados, como tales, no tienen una legislación sociosanitaria para hacer frente a la enfermedad mental, por tanto no existe oficialmente. Hace más de 30 años que la Asociación Saint Camille de Lellis, nacida en Bouaké (Costa de Marfil), trabaja para apoyar a los enfermos sin recursos ingresados ​​en el hospital de esta ciudad. Allí, poco a poco, descubren esa cruda realidad que viven los enfermos mentales y comienzan a crear centros para acogerlos. Empieza así una tarea de liberación, de romper cadenas, de recuperar a personas que llevan decenas de años en estas condiciones.

Una persona refugiada es alguien que ha tenido que abandonar sus casas, amigos, familiares, pertinencias, oficio, historia, etc. Como decíamos, las causas que obligan a refugiarse son muchas: catástrofes naturales, pandemias, guerras, genocidios, etc. La enfermedad mental, en África también crea refugiados. Los diferentes centros que tiene la asociación en Benín, Costa de Marfil, Togo, Burkina Faso y Guinea Conakry, son como "campos de refugiados" para personas que por causa de la enfermedad mental han sido marginadas, apartadas o despojadas.

La gente acogida en los centros de la St. Camille sufren no sólo el trauma de la enfermedad en sí, que altera la confianza en sí mismos aumentando la inseguridad personal, sino que, además, han sufrido el rechazo de los suyos, que les han excluido, abandonado en el mejor de los casos , y torturado, en el peor. Este cúmulo de rechazos vividos por los enfermos hace que tengan la autoestima por el suelo, con un gran sentimiento de culpabilidad y una gran desconfianza en sí mismos.

Cada centro acoge a unos 150-200 enfermos, hombres mujeres e hijos pequeños de las mujeres internas. Existe un recinto para las mujeres y otro para los hombres, pero en la mayoría de actividades conviven todos juntos en los espacios comunes. Cada centro es como un pequeño village en régimen de comunidad, de gran familia. Les llaman los "oasis d'amour". 

Los Centros están regentados por un equipo directivo competente ayudado por los mismos enfermos que son los que realizan las labores cotidianas del centro: cocina, limpieza, administración de la medicación. Algunos centros tienen horno de pan, huerto... para ocupar a los enfermos y, a su vez, contribuir al abastecimiento de los centros.

Una de las premisas es que los pacientes acepten y asuman que están enfermos y que pueden curarse. En estos momentos Sint Camille tiene más de 100.000 pacientes entre los internos (más de 1.000 enfermos repartidos en los diferentes centros) y los que acuden a las consultas externas. Nosotros hemos actuado a los de Benín y Togo.

Es necesario un tratamiento médico para estabilizar la enfermedad como tal, pero también es necesario un gran trabajo de recuperación de dignidad, de la autoestima, de la confianza en uno mismo. Es en este proceso tan imprescindible de reanudación personal donde encaja el trabajo que hemos hecho en esta expedición, donde hemos realizado 8 espectáculos para 567 personas.

Cuando arrancamos una mueca de sonrisa tímida a una persona que lleva meses hundida, ya no en la enfermedad, sino en el abandono, la culpabilidad, la desconfianza en sí misma, etc, es un paso adelante hacia su reanudación, porque seguramente llevaba meses sin reír. Algo se ha movido en su interior, algo bueno, positivo, esperanzador: recuperar las sonrisas y las risas. No es poco. Quizá alguien podría estudiarlo y poner nombres y datos: ¿qué pasa en el cerebro de quien ríe por primera vez después de meses de desesperanza?

Nosotros podemos decir que durante esta expedición, cuando llegábamos a un centro, los enfermos nos saludaban educadamente, sí, pero con caras neutras o tristes y gestos mínimos y flojos, con miradas de reojo, sin desconfianza pero sin esperanza. Cuando marchábamos, después de las actividades, el espectáculo, la música y la comida, las despedidas eran eufóricas, estrechas y con gestos fuertes y sinceros, risas, agradecimientos, abrazos sinceros. Muy distinto a la llegada.

Algo, grande o pequeño, ha cambiado después de nuestro paso.

La família del Circ CricUn petitíssim resum del que hem viscut / Un pequeñísimo resumen de lo que hemos vivido:
Aquest aexpedició s'ha finançat parcialment gràcies als beneficis de la botigueta del Festival del Circ Cric i també als donants de PSF.
*****************

Gràcies per llegir les nostres aventures a Benín i Togo. 

Ajuda'ns a seguir compartint somriures a aquest i molts altres països

DONA


Atentament,

Tortell Poltrona, Montserrat Trias, Luara Mateu, Lluis Pinyot, Lia Bertran, Dani Alonso, Joan Grivé.
No hay comentarios:

Publicar un comentario

¡AYUDA SONRISAS al 28099!

¡AYUDA SONRISAS al 28099!
¡Y nos donarás 1'20 EUR! Sólo válido con Movistar, Orange y Vodafone.

Contribuyentes