viernes, 20 de julio de 2018

Primeras sonrisas en Angola

[CAT]
Arribem de bon matí a Angola i ens deixa descol·locats que un país ric, amb minerals, petroli i amb possibilitats de ser una primera potència econòmica, gran part de la població visqui en la més absoluta pobresa. Visualitzem a les cruïlles dels carrers principals el que denominen Musekes, que són els barris marginals. Una imatge de brossa per tot arreu, cases de fang, cartró, sense canalització d’aigües, gent pel carrer venent absolutament de tot al mig de la carretera, nens jugant a les abans esmentades muntanyes de deixalles i mosquits, molts de mosquits nascuts dels tolls d’aigua estancada i bruta. Ara entenem el perquè de tanta vacuna i controls sanitaris!

DIA 1
Després d'una hora i mitja de trànsit arribem a una escola on ens esperen asseguts davant d’un escenari  i des de fa més de 30 minuts mil nens a causa de l’embús. Només arribar ens fan una cançó de benvinguda , després ens anem a canviar a corre-cuita i anem a fer l’espectacle.  

Durant l’hora que dura l’espectacle, ens va omplint d’alegria veure la recepció i l’entrega de tots ells i com responen a tots els números que els oferim. Sortim de l’escola amb gran dificultat, ja que en acabar ens encerclen amb abraçades, després d’una estona, podem arribar al cotxe que ens portarà a la següent destinació.

Arribem aquesta vegada puntuals a un centre d'acollida de nens al barri de Cazenga. Allà ens esperaven  40 nens que viuen en dos dormitoris comuns els quals ens van oferir de vestuari.

Fem un passi més proper on trobem els nens més cohibits i distants. Cosa que ens va motivar més pel repte que ens suposava. En acabar es va trencar totalment aquesta barrera, ballant infants educadors i voluntaris una conga amb abraçada conjunta final.

Després anem al Museke de Sambizanga, un dels barris més pobres d’Angola. Una vegada allà, preparem l’espectacle i decidim sortir al carrer a buscar a tots els infants del barri que s’afegeixen als dels centre d’acollida en què actuem, fent l’espectacle per un total de 100 nenes i nens, que ens regalen tota la seva atenció i afecte.

DIA 2
Hem anat a l’Hospital Pediàtric públic San Bernardino, on ens esperaven 400 llits. Prèviament a l’actuació hem fet una reunió amb l’equip pedagògic de l’hospital, on s’ha inclòs una primera ruta per conèixer l’espai on després actuaríem.

Ens ha sorprès  el mal estat de l’hospital, quantitat de nens, i la barreja d’ells en una mateixa habitació amb diferents tipus de malaltia. Hem tingut  la sort de compartir jornada  amb els pallassos angolesos que treballen habitualment a l’hospital. Ens hem barrejat en grups amb ells i hem visitat l’hospital sencer en un itinerari en el qual ens han fet de guies. 

Després hem fet l’espectacle a la Biblioteca on han pogut gaudir tant els infants que s’han pogut desplaçar  a l’espai com els adults que han volgut assistir.

Un dia tan impactant com carregat d’emocions que ens ha fet veure encara més que la nostra tasca és realment necessària.

Demà seguim!
Núria, Marta, Éric i Héctor.
***************
[ESP]
Llegamos de buena mañana en Angola y nos deja descolocados que un país rico, con minerales, petróleo y con posibilidades de ser una primera potencia económica, gran parte de la población viva en la más absoluta pobreza. Visualizamos en los cruces de las calles principales lo que denominan Musekes, que son los barrios marginales. Una imagen de basura por todas partes, casas de barro, cartón, sin canalización de aguas, gente por la calle vendiendo absolutamente de todo en medio de la carretera, niños jugando a las antes mencionadas montañas de desechos y mosquitos, muchos de mosquitos nacidos de los charcos de agua estancada y sucia. ¡Ahora entendemos el porqué de tanta vacuna y controles sanitarios!

DÍA 1
Después de una hora y media de tránsito llegamos a una escuela donde nos esperan sentados ante un escenario  y desde hace más de 30 minutos mil niños debido al atasco. Sólo llegar nos hacen una canción de bienvenida, después nos vamos a cambiar deprisa y corriendo y realizamos el espectáculo.  

Durante la hora que dura el espectáculo, nos va llenando de alegría ver la recepción y la entrega de todos ellos y cómo responden a todos los números que les ofrecemos. Salimos de la escuela con gran dificultad, puesto que al acabar nos rodean con abrazos, después de un rato, podemos llegar al coche que nos traerá al siguiente destino.

Llegamos esta vez puntuales a un centro de acogida de niños en el barrio de Cazenga. Allá nos esperaban 40 niños que viven en dos dormitorios comunes, los cuales nos ofrecieron de vestuario.

Hacemos un pase más cercano donde encontramos los niños más cohibidos y distantes. Cosa que nos motivó más por el reto que nos suponía. En acabar se rompió totalmente esta barrera, bailando niños educadores y voluntarios una conga con abrazo conjunto final.

Después vamos al Museke de Sambizanga, uno de los barrios más  pobres de Angola. Una vez allá, preparamos el espectáculo y decidimos salir a la calle a buscar todos los niños del barrio que se añaden a los de los centro de acogida en que actuamos, haciendo el espectáculo para un total de 100 niñas y niños, que nos regalan toda su atención y afecto.

DÍA 2
Hemos ido al Hospital Pediátrico público San Bernardino, donde nos esperaban 400 camas. Previamente a la actuación hemos hecho una reunión con el equipo pedagógico del hospital, donde se ha incluido una primera ruta para conocer el espacio donde después actuaríamos.

Nos ha sorprendido  el mal estado del hospital, cantidad de niños, y la mezcla de ellos en una misma habitación con diferentes tipos de enfermedad. Hemos tenido  la suerte de compartir jornada  con los payasos angoleños que trabajan habitualmente en el hospital. Nos hemos mezclado en grupos con ellos y hemos visitado el hospital entero en un itinerario en el cual nos han hecho de guías. 

Después hemos hecho el espectáculo en la Biblioteca donde han podido disfrutar tanto los niños que se han podido desplazar en el espacio como los adultos que han querido asistir.

Un día tan impactante como cargado de emociones que nos ha hecho ver todavía más que nuestra tarea es realmente necesaria.

¡Mañana seguimos!
Núria, Marta, Éric y Héctor.Fotos: © Susana Girón

******************
Gracias por leer nuestras aventuras en Angola.
Ayúdanos a seguir compartiendo sonrisas en éste y muchos otros países.

www.clowns.org

Atentamente,

Núria, Marta, Éric y Héctor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¡AYUDA SONRISAS al 28099!

¡AYUDA SONRISAS al 28099!
¡Y nos donarás 1'20 EUR! Sólo válido con Movistar, Orange y Vodafone.

Contribuyentes